Serwis replik Poligon "Twierdza Dobczyce" Organizacja imprez Forum Klubu
Register  |  Login
20 September, 2020  
Kontakt Minimize
!

Paweł Borycki

tel.: 796-696-727

mail: pfc@aksnet.eu

GG: 1515320

Skype: borycki.pawel

Zapytanie Minimize
Cancel   Send
Regulamin
Minimize

Warunki uczestnictwa w rozgrywkach Air Soft Guns organizowanych przez ASG Małopolska®, zwane dalej Organizatorem, na terenie „Poligonu Twierdza Dobczyce”.

 1. Złożenie rezerwacji na konkretny, wolny termin. Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona minimum 3 dni przed grą (potwierdzenie terminu i podanie liczby osób biorących udział w grze). Nie potwierdzenie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje jej anulowaniem.
 2. Pełnoletność potwierdzona na życzenie Organizatora jakimkolwiek dokumentem.
 3. Podpisanie oświadczenia o zwolnieniu Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie zabawy.
 4. Dopuszcza się uczestnictwo osób w wieku lat 16 pod warunkiem dostarczenia pisemnych oświadczeń opiekunów ww.: zgody na udział w rozgrywce oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie zabawy.
 5. Zapoznanie się z udostępnionymi przez Organizatora regulaminami i zaakceptowanie przepisów, czego bezpośrednio rozumianym potwierdzeniem będzie zgłoszenie uczestnictwa w rozgrywkach ASG. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w przypadku niespełnienia powyższych wytycznych. 

Bezpieczeństwo.

 1. Strefą walki jest wyznaczony, oznaczony (ogrodzenie lub taśma odgradzająca oraz siatka) i zabezpieczony obszar.
 2. Dozwolone jest używanie wyłącznie broni typu ASG. Jedyna dopuszczalna amunicja to plastikowe 6mm BB.
 3. Na terenie poligonu obowiązuje limit mocy replik do 350 FPS (prędkość wylotowa kulki: stopy/sekundę).
 4. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Jednakże jakości ochrony oczu Organizator nie będzie wymuszał.
 5. Organizator dostarcza niezbędną ochronę oczu (okulary ochronne lub maski) w parze z wypożyczoną repliką.
 6. W żadnym przypadku uczestnik zabawy nie ma prawa ściągać ochrony oczu podczas przebywania na terenie wyznaczonym do strzelania.
 7. Osoby nie posiadające odpowiedniej ochrony oczu mają całkowity zakaz wstępu na teren gry.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z broni poza wyznaczonym obszarem manewrowym oraz po zakończeniu gry.
 9. Zabronione jest strzelanie w pobliżu osób pozbawionych ochrony oczu, tj. trafionych, osób postronnych, jak i do fotografów, innych osób nie biorących czynnego udziału w rozgrywce oraz zwierząt.
 10. Nie dopuszczalne jest strzelanie wystawiając samą broń, bez celowania np. zza rogu budynku.
 11. Zabronione jest strzelanie do wszelkiego rodzaju urządzeń i przedmiotów znajdujących się na terenie poligonu, nie przeznaczonych do rozgrywek takich jak: latarnie, czy kamery.
 12. Wszelkie elementy poligonu oraz budowle zostały postawione tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom zabawy i nie należy ich przesuwać w inne miejsca, niszczyć, burzyć, ani w żaden inny sposób naruszać ich konstrukcji. W szczególności nie dopuszczalne jest otwieranie drzwi kopniakiem lub jakiekolwiek próby wybijania szyb w budynkach.
 13. Zabrania się wychodzić na dachy budynków.
 14. Obowiązuję zakaz palenia wewnątrz budynków.
 15. Obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek ładunków wybuchowych, świetlnych, ogłuszających, dymnych, łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów. Organizator we własnym zakresie może ale nie musi przygotować środki pozoracji pola walki, zapewniając większy realizm założonego scenariusza.
 16. Uprasza się graczy o zachowanie zdrowego rozsądku podczas gry tj. nie trzymanie palca na spuście i unikanie strzelania do przeciwników z odległości mniejszej niż 3m lub w głowę.

Zasady walki.

 1. Trafienie w jakąkolwiek część ciała, munduru czy kamuflażu jest równoznaczne z wyeliminowaniem z danej rozgrywki. Trafiony oznajmia powyższy fakt (krzycząc dostałem i podnosząc w górę rękę), zabezpiecza broń i udaje się do wyznaczonego punktu nie zdejmując ochrony oczu. 
 2. Komunikacja między trafionym a pozostałymi graczami jest zakazana, przekazanie broni również, chyba że trafiony pozostawi ową w miejscu trafienia. 
 3. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek. 
 4. Trafianie w broń wyklucza możliwość jej dalszego użytkowania w danej rozgrywce. 
 5. Rykoszety nie są uznawane. Uznawane są celne strzały po linii prostej przez niewystarczającą osłonę, tj. przez szeroko rozumiane zarośla, trawy, krzewy. 
 6. Nie istnieje pojęcie strzału oddanego wcześniej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesiątych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodzą obaj gracze. 

Filmowanie i fotografowanie.

 1. Używać kamery oraz aparatu fotograficznego może każdy, chyba że z jakichś względów wyraźnie nie życzy sobie tego właściciel/administrator "Poligony Twierdza" lub Organizator.
 2. Osoba obsługująca kamerę lub sprzęt fotograficzny musi być odpowiednio oznaczona. 
 3. Osoba obsługująca kamerę lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowiązku noszenia ochrony oczu. 
 4. Obsługa kamery lub aparatu fotograficznego powinna unikać sytuacji w której mogłaby zdradzić pozycję walczących. 
 5. Obsługa kamery lub aparatu fotograficznego nie powinna nagrywać i fotografować osób które wyraźnie sobie tego nie życzą. 

Regulamin porządkowy.

 1. Z uwagi na założenia fabularne oraz sprawny przebieg zabawy Organizator, motywowany wyłącznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, uprasza bezwzględne (tu: w rozumieniu wojskowego drylu) podporządkowanie jego rozkazom. 
 2. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko. 
 3. Rozgrywka może zostać przerwana (nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych lub inny czynnik uniemożliwiający prowadzenie dalszej gry) w każdym jej momencie. 
 4. Zastrzeżona pozostaje ustalona bezpośrednio przed rozgrywką częstotliwość krótkofalowa Organizatora. 
 5. Liczebność i skład grup biorących udział w rozgrywce ustala Organizator.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania zabawy.
 7. Na obszarze wyznaczonej przez Organizatora strefy bezpieczeństwa oraz strefy parkowania obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.
 8. Osoby obecne podczas strzelanki zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz zasad fairplay.
 9. Osoby stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników będą usuwane z terenu gry bez prawa powrotu i bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 10. Zakazuje się uczestnikom strzelanki wyrzucania śmieci oraz niedopałków papierosów na jej terenie jak również poza jego granicami. Wyznaczone będą miejsca gdzie będą się znajdować śmietniki oraz popielniczki. 
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania zabawy. 
 12. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.
 13. Zgody właściciela/administratora „Poligonu Twierdza” wymaga wykorzystanie imprezy jako okazji do rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych czy promocyjnych. 
 14. Bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu przed, podczas rozgrywek, jak i w przerwach. 
 15. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwołalna. 
 16. Jako jedyną sankcję za niestosowanie się do regulaminów przewidziano usunięcie z terenu zabawy.

dokument.pdf dokument.doc

Google+